Coraz więcej Polaków zainteresowanych kupnem działki

Przejdź do listy wpisów

Z danych GUS wynika, że coraz więcej Polaków jest zainteresowanych kupnem działki, a jednocześnie spada zainteresowanie zakupem mieszkania.

W latach 2008-2013 zaobserwowano wzrost udziału lokali mieszkalnych w strukturze ilościowej transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Aż o 18,5 % wzrósł zakup mieszkań w tych pięciu latach.

Zmianę zauważono już w 2014 r. Odnotowano wtedy 0,7% wzrost dla nieruchomości gruntowych w strukturze ilościowej transakcji. W 2014 roku odnotowano w ujęciu wartościowym wzrost udziału nieruchomości gruntowych o ok. 2,1 pkt. proc. w stosunku do roku 2013. Jednocześnie zaobserwowano spadek udziału wartości lokali mieszkalnych o 0,2% oraz nieruchomości zabudowanych o 2%.

Źródło: money.pl